לקוח נכבד,
 חברת דן-אל טכנולוגיות, בע”מ מתכבדת להזמינך לסמינר של חברת KEITHLEY בתאריך 27 למרץ 2017

הסמינר ינוהל ע”י ארבעה מומחים טכניים של חברת KEITHLEY המגיעים לישראל במיוחד לסמינר זה

הסמינר יתקיים במרכז לימי עיון והשתלמויות
כפר המכביה
רח’ פרץ ברנשטיין 7, רמת גן

מתנה:  לאחר סיום הסמינר,
יוגרל  iPad  איכותי בין המשתתפים

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום,
אך נדרש רישום מראש

להרשמה נא לפנות אל:Reine@danel.co.il

תכנית הסמינר

נושא

שעות פעילות

הרשמה וכיבוד קל

9:00-9:30

דברי ברכה מר שי עדן נשיא חברת דן-אל טכנולוגיות בע”מ

9:30-9:45

 קביעת צריכת ההספק ומדידת חיי הסוללה בהספקים נמוכים  להתקני IoT ניידים

9:45-10:45

הפסקת קפה

10:45-11:00

 בדיקת יעילות והדירות המוצרים בתנאי הפעלה אמתיים

11:00-12:00

הפסקת קפה

12:00-12:15

 איפיון תאים סולריים, דיודות לייזר ורכיבים אחרים, ע”י שימוש בספקים מדויקים, העמסות מדויקות ובדיקות ברגישות גבוהה

12:15-13:30

ארוחת צהריים

13:30-14:30

ישוט האפיונים של המשתנים DC וגם AC של התקני
MOFSET ו- MOSCAP ע”י שימוש במערכת 4200A
ביצוע מדידות
V – Iאיכותיות
ביצוע מדידות
V – Cאיכותיות

14:30-15:30

 פגישות אישיות עם לקוחות המעוניינים בפרטים נוספים ויישומים ייחודיים

15:30

להרשמה מלא את הפרטים הבאים

שם

שם חברה

כתובת מייל

מספר טלפון

מספר משתתפים